English

انجمن فرهنگی جوانان دایکندی

official website
انجمن فرهنگی جوانان دایکندی
Daikundi Cultural Youth Association

اخبار سایت

• بيانيه شاروال ولايت دايكندي به مناسبت هشت مارچ روز جهاني زن !

18/12/1388

امسال 8 مارچ را در حالی تجليل می کنيم که درست 100 سال از واقعه 8 مارچ سال 1910 می گذرد و در طول اين 100 سال زنان برای رسيدن به حقوق و کرامت انسانی خود شکست ها و پيروزهای فراوانی را تجربه کرده اند اما آنچه مسلم است اين است که وضعيت زنان در تمام دنيا مرحون تلاش ها و مبارزات جدی و پيگير زنانی است که دراين راه از هيچ تلاش و کوششی فروگذار نکرده ، بلکه رنج سالها زندان ، شکنجه و حتی مرگ را بجان خريدند ولی تسليم بی عدالتی نشدند . اگر چه همه می دانيم که زنان در طول يک قرنی که برای دستيابی به حقوق خويش مبارزه کرده اند دست آوردهايی داشته اند که انگشت شمار است ولی بايد گفت که ما زنان بايد وضعيت فعلی را قدر نهيم و از فضای بوجود آمده مخصوصا در افغانستان نهايت استفاده را در جهت رشد استعدادها و توانمندی علمی و اقتصادی خود بنماييم.
در افغانستان نا امنی و فقر دو مشکل اساسی و ع مده مردم ما است و برهيچ کس پوشيده نيست که امروز زنان ما در بسياری از مناطق افغانستان نمی توانند از ابتدايی ترين حق خود که تحصيل است استفاده نمايد . هنوز پس از 9 سال استقرار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حمايت جامعه بين المللی مکاتب دخترانه به آتش کشيده می شوند و هنوز بد دادن سنت ديرين و پسنديده در افغانستان است . هنوز در جای جای اين کشور زنان و کودکان جزء مايملک مردان اند و بنام کوچ ياد می شوند . هنوز زنان برای رهايی از خشونت مردان دست به خود سوزی می زنند . هنوز در کابينه و پارلمان که بالاترين سطوح تصميم گير ی است زنان ما جدی گرفته نمی شوند . هنوز نهادهای عدلی و قضايی متجاوزين به زنان و دختران و ناقضين حقوق بشر را عادلانه مجازات نمی کنند و هنوز ..... ، هنوز.....و هنوز....
اما بايد طرف ديگر سکه را هم ديد . ما زنان افغانستان ، امروز از پشتوانه قانون اساسی افغانستا ن، اعلاميه جهانی حقوق بشر،تمام کنوانسيون ها معاهدات بين المللی که افغانستان بدان ملحق شده است و مهمتر از همه دين مقدس اسلام که کاملترين قانون است برخورداريم وبه خوبی می توانيم از تمام اينها برای مطالبات شرعی و قانونی خود استفاده کنيم.
بنابراين امروز ، من " اولين شاروال زن افغانستان " از د ورترين و فقيرترين نقطه يعنی ولايت دايکندی از اين پشتوانه محکم استفاده کرده خواهان توجه جدی دولت ، سازمانها و نهادهای بين المللی به وضعيت زنان در افغانستان هستم.

1- دولت بايد با داشتن برنامه ای منظم، پيوسته و عملی در زمينه تح صيل و آموزش دختران در تمام نقاط افغانستان توجه جدی نمايد و برای دسترسی عادلانه به امکانات و تسهيلات آموزشی در ولايات اصل عدالت اجتماعی را در نظر داشته باشد.

2- بيسوادی مهمترين مشکل زنان در افغانستان است. بنابراين برای محو بيسوادی نياز است که دولت و ارگانهای م ربوطه با تنظيم برنامه ای موثر، دقيق، منسجم و قابل تطبيق برای محو آن تلاش نمايند.

3- دولت بايد در قسمت فراهم نمودن امکانات و تسهيلات صحی وتربيه کادر مسلکی در تمام افغانستان بخصوص در مناطق دور دست چون دايکندی توجه بيشتری نمايد.

4-  اقدام وزارت امور زنان برای ترتيب پلان ده ساله برای زنان قابل قدر است و همه می دانيم که اين وزارت يک وزارت پالسی ساز است بنابراين من به عنوان يک زن جدا تقاضا می دارم که وزارت امور زنان بايد نيازهای واقعی زنان را شناسايی و برای رفع مشکلات زنان راه حلهای صولی و منطقی ارائه دهند که از جمله مه مترين آنها می تواند محو بيسوادی در بين زنان، دسترسی دختران به تحصيل، دسترسی عادلانه زنان به امکانات و تجهيزات صحی و بهداشتی، دستيابی زنان به فرصت های مناسب شغلی، جابجايی زنان بر اساس اصل شايستگی در پستهای کليدی و قرارگرفتن در سطوح عالی تصميم گيری باشد .

5- من به عنوان يک زن با توجه به تجربه تلخ 30 سال گذشته هر گونه مذاکره و صلح با ناقضين حقوق بشر با هر نام و عنوانی که باشد را محکوم کرده ، از دولت مرکزی خواستار دقت بيشتری دربرنامه مصالحه ملی هستم.

6-  از تمام نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی که در رابطه با زن و حقو ق زن در افغانستان کار می کنند تقاضا دارم که به زنان و مشکلات زنان به عنوان پروژه های کوتاه مدت و گذرا نيانديشند تجربه 9 سال گذشته نشان داد که عدم شناخت درست از نيازها و خواسته ای زنان و نيز عدم هماهنگی موسسات ، دونرها و ادارات دولتی با يکديگر غير از حيف و ميل پول و امکانات و افزايش فساد در سطوح ملی و بين المللی سود چندان برای ما زنان به همراه نداشته است.

-> باز گشت به فهرست کامل اخبار سایت


خبرهاي ديگر:

• 23/4/1389: دستاورد ماندگار در تاریخ علمی کشور
• 23/4/1389: 'اختیارات شوراهای ولایتی افغانستان افزایش می‌یابد'
• 23/4/1389: دو تن از کاندیدان ولسی جرگه ولایت دایکندی از لیست نهایی کاندیدان حذف شدند.
• 23/4/1389: دهها نامزد انتخابات پارلمانی از رقابت های انتخاباتی محروم شدند
• 23/4/1389: هشدار دیدبان اصالت افغانستان: فساد مالی بیشتر شده است
+ آرشيو

درباره ما


تاريخچه: انجمن فرهنگی جوانان دایکندی در سال 1384 با همت تعدادی از جوانان ولسوالی های مختلف دايكندي جهت ایجاد انگیزه ،فعالیت های اجتماعی ، رشد و تقویت افکار جوانان با اخذ جواز در تاریخ 20/06/1384 از وزارت محترم عدلیه رسما پا به عرصه وجود گذاشت. این انجمن بعد از اخذ جواز توانست...
ادامه »


گالری عکسلینکستانخبرنامه


Powered by WebGozarشمارنده